Algemene Voorwaarden

Algemeen

Novalis, verbinding voor moeder en kind verleent geen medische massages. Bij medische klachten dient u met uw behandeld arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan of een cursus te starten.

Op alle materialen en teksten heeft Novalis,verbinding voor moeder en kind het copyright. Kopiëren van materialen en (web)teksten ten behoeven van derden is niet toegestaan.

Intake en uw gezondheid
Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven.

Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden.

U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf of uw kind

Privacy
Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

Uitsluiting van deelname en behandeling: Novalis, verbinding voor moeder en kind behoudt zich het recht voor een cursist of cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.

Verzekering
Novalis, verbinding voor moeder en kind is WA verzekerd

Betaling
Betaling dient contant direct na een massage of coachconsult te geschieden. Met uitzondering van de cursusgelden, deze dienen uiterlijk de dag voor start van de cursus op de rekening te staan van Novalis, verbinding voor moeder en kind.

Prijswijzingen
Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Prijzen
Genoemde prijzen op de website zijn inclusief 21% btw.

Actievoorwaarden
Speciaal samengestelde actiearrangementen kunnen niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen of kortingsbonnen. Kortingsbonnen en cadeaubonnen kunnen uitsluitend ingewisseld worden voor behandelingen en arrangementen welke op de website staan vermeld.

Een cursus baby- of kindermassage (aan huis)

 • Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus geannuleerd. Het cursusgeld wordt dan per omgaande terugbetaald.
 • Op het verstrekte lesmateriaal heeft Novalis, verbinding voor moeder en kind het copyright. Kopiëren ten behoeve van derden is niet toegestaan.
 • Inschrijving volgt na ontvangst van het cursusgeld.
 • Annulering van deelname door overmacht is mogelijk. Dit dient aangetoond te worden. De cursist kan dan een nieuwe cursusdatum, mits voldoende plaats, vaststellen. Het betaalde cursusgeld geldt als inschrijving voor de nieuwe datum.
 • Ontbinding van inschrijving is schriftelijk of per e-mail mogelijk tot twee weken voor aanvang van de cursus. Het betaalde cursusgeld zal dan binnen 14 dagen op het rekeningnummer van de cursist worden teruggestort onder inhouding van 25 % van het cursusbedrag voor gemaakt kosten.
 • Bij ontbinding binnen 14 dagen van de cursus wordt geen terugbetaling gedaan. Dit geldt tevens bij het voortijdig beëindigen van de cursus.
 • Restitutie van het lesgeld voor gemiste lessen of het inhalen van gemiste lessen is niet mogelijk.
 • Indien blijkt dat het niet verstandig is de cursus voort te zetten ten behoeve van de baby of het kind, zal in overeenstemming een privé les worden aangeboden. Echter restitutie van het cursusgeld is in principe niet mogelijk.
 • Mocht een cursus door overmacht niet door kunnen gaan, heeft Novalis, verbinding voor moeder en kind het recht een andere datum vast te stellen. Mocht de cursist hier niet aan deel kunnen nemen heeft hij recht op terugbetaling van het hele cursusbedrag.
 • Novalis, verbinding voor moeder en kind kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen van behandelingen door cursisten. Bij deelname aan de cursus blijft de verantwoordelijkheid voor enig handelen of nalaten bij de cursist zelf. De cursist draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname.
 • Novalis, verbinding voor moeder en kind heeft het recht een cursus aan huis te annuleren indien er, naar het oordeel van Novalis, verbinding voor moeder en kind, geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.
 • Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de cursist zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Door de bevestiging van uw afspraak per mail gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Bij een cursus babymassage aan huis worden extra kosten in rekening gebracht wanneer de locatie zich verder dan 10 kilometer van de praktijk bevindt. In dat geval betaal je €0.19 p/km

Massage

 • Annulering van een opdracht is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Hierna worden de kosten in rekening gebracht.
 • Elke behandeling dient na afloop contant, en zoveel mogelijk gepast, te worden afgerekend. U ontvangt hiervoor een kwitantie.
 • Novalis, verbinding voor moeder en kind heeft het recht de opdracht te annuleren, indien er, naar het oordeel van Novalis, verbinding voor moeder en kind, geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.

Afmelding
Bij verhindering van een les wordt het op prijs gesteld dit, zo spoedig mogelijk, te melden via het telefoonnummer 06- 40346613

Cadeaubonnen

 • De cadeaubon kan alleen voor diensten worden ingewisseld bij Novalis, verbinding voor moeder en kind.
 • De geldigheid van de cadeaubon is 1 jaar na uitgifte.
 • De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld.

Rittenkaart

 • Heeft u een massage geboekt en besluit u nadien tot aanschaf van een rittenkaart, dan geldt de massage die u net hebt gehad al mee.
 • Een andere massage uitproberen tijdens de rittenkaart is mogelijk, eventueel tegen bijbetaling.
 • Een Rittenkaart wordt vooruit ineens betaald
 • Een Rittenkaart is 12 maanden geldig
 • Een Rittenkaart is persoonlijk en dus niet door anderen te gebruiken
 • De Rittenkaart kan niet in combinatie met de Spaarkaart of andere acties worden gebruikt.
 • Er is geen restitutie of inwisseling tegen contant geld mogelijk op een rittenkaart

NB: Massage vervangt geen arts of therapeut. In geval van twijfel over de gezondheid zal Novalis, verbinding voor moeder en kind altijd adviseren een arts of therapeut te raadplegen.